Gabriel Achour byl opětovně zvolen na další funkční období členem správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) (www.artn.cz). Členskou základnu ARTN tvoří osobnosti působící ve všech oblastech trhu nemovitostí, zejména v oboru investic, architektury, financí, poradenství, práva, makléřství, ve veřejné správě i na akademické půdě.