Talentovaným právníkům nabízíme příležitost podílet se na významných transakcích, prohlubovat své odborné znalosti, zdokonalovat se a po určité době se stát partnerem naší kanceláře.

Naší snahou je zajistit členům našeho týmu ty nejlepší podmínky pro další vzdělávání včetně získávání praktických zkušeností, mezinárodního transakčního know-how a schopnosti řízení a koordinace komplexních transakcí, a tím zajistit i jejich osobní růst a rozvoj profesní kariéry. Intenzivně se věnujeme výchově stávajících i budoucích lídrů v příslušných právních oblastech.