Byli jsme poctěni příležitostí představit advokátní kancelář Achour & Partners čtenářům odborného portálu EPRAVO.CZ, včetně představení naší filozofie, přístupu ke klientům, strategie, komunikace a firemní kultury.