Právní úpravě podílového spoluvlastnictví nemovité věci v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění se s účinností od 1. července 2020 opětovně dostává změny v podobě omezení předkupního práva podílových spoluvlastníků. Jiří Štádler shrnuje v odborném článku publikovaném na internetovém portálu EPRAVO.CZ novou právní úpravu předkupního práva podílových spoluvlastníků k nemovité věci a další instituty nakládání a správy nemovité věci v podílovém spoluvlastnictví.