Řešení akcionářských neshod je jednou z nejkomplikovanějších otázek akcionářských dohod a každé joint-venture struktury. V odborném článku publikovaném v EPRAVO.CZ Magazine analyzuje Denisa Marešová vybrané nástroje řešení neshod mezi akcionáři v akcionářských dohodách, a to zejména z pohledu transakčních standardů a rizik vyplývajících z řešení neshod.