Nejvyšší soud se v rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 530/2020, ze dne 17. 8. 2021 vyjádřil k otázkám účinků výpovědi společníka veřejné obchodní společnosti a k navazujícím souvislostem týkajícím se zápisu v obchodním rejstříku.

V posuzovaném případě vypověděl společník (A) veřejné obchodní společnosti své členství ve společnosti. Společnost měla být zrušena ke konci účetního období (31. 12. 2015), a to v souladu s § 113 zákona o obchodních korporacích. Druhý společník (B), který setrvával ve společnosti, ještě před zrušením společnosti jmenoval likvidátora a poté podal návrh na (i) výmaz prvního společníka z obchodního rejstříku a (ii) zápis likvidátora do obchodního rejstříku.

První společník (A) se domáhal změny provedeného zápisu v obchodním rejstříku postupem podle § 101 odst. 2 zákona o veřejných rejstřících. První společník (A) argumentoval, že jeho podaná výpověď má relevanci jen ke zrušení společnosti, ale nemá vliv na jeho účast ve společnosti ani nezaniká jeho funkce statutárního orgánu. První společník (A) se dále stejným procesním postupem domáhal změny zápisu o jmenování likvidátora.

Nejvyšší soud rozhodl, že výpovědí společníka veřejné obchodní společnosti zaniká právní vztah ze společenské smlouvy a účast vypovídajícího společníka ve společnosti, a to uplynutím výpovědní doby (tj. v posuzovaném případě 31. 12. 2015) a ukončením účasti ve společnosti zároveň společníkovi zaniká funkce statutárního orgánu nebo jeho člena, jež mu podle společenské smlouvy náležela. K otázce změny zápisu likvidátora Nejvyšší soud uvedl, že postup podle § 101 zákona o veřejných rejstřících je stanoven pro ochranu osob, které jsou ve veřejném rejstříku zapsány nebo z něj vymazány (pokud je osoba zapsána nebo vymazána nesprávně, může se tato konkrétní osoba bránit). Právo společníka (A) na výmaz likvidátora podle § 101 odst. 2 zákona o veřejných rejstřících tak Nejvyšší soud nepřiznal.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies