Nejvyšší soud České republiky v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1313/2022, ze dne 21. 7. 2023 řešil právní povahu shodných tvrzení účastníků a podmínky, kdy je může soud vzít za svá skutková zjištění, včetně otázky, zda je soud oprávněn za svá skutková zjištění vzít tvrzení účastníka jenom proto, že účastník na opačné straně sporu tato tvrzení nezpochybňoval či nerozporoval.

Podle Nejvyššího soudu České republiky shodná tvrzení účastníků může soud vzít za svá skutková zjištění, jen jestliže obsahují údaje (poznatky) o skutkové stránce věci, které by se jinak musely prokazovat pomocí důkazních prostředků. Za svá skutková zjištění však soud nemůže vzít tvrzení účastníka jenom proto, že účastník na opačné straně sporu tato tvrzení „nezpochybňoval či nerozporoval“, neboť z takové nečinnosti účastníka ještě nevyplývá, jaký postoj tento účastník k tvrzeným skutečnostem z hlediska jejich pravdivosti a úplnosti zaujímá; na tato skutková tvrzení nelze tedy pohlížet stejně jako na shodná skutková tvrzení ve smyslu ustanovení § 120 odst. 3 o. s. ř.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies