Postoupení smlouvy je v obchodní praxi často užívaný právní institut, který umožňuje stranám flexibilně reagovat na konkrétní potřeby závazkového vztahu. Jde o standardní obchodní transakci, která umožňuje relativně rychle a bezpečně převést práva a povinnosti ze závazkového vztahu založeného postupovanou smlouvou. Gabriel Achour analyzuje v odborném článku pro EPRAVO.CZ Magazine vybrané otázky soukromoprávní úpravy a regulaci v oblasti veřejných zakázek.