V transakcích mezi městy a obcemi na straně jedné a developery či jinými investory na straně druhé v souvislosti s převodem pozemků v zájmových lokalitách dochází k ocenění prodávaných pozemků. V právních předpisech se nejčastěji setkáme s požadavkem na ocenění prodávaných pozemků tzv. cenou obvyklou. Vzhledem ke značné míře individuality každého developerského projektu je ale v mnoha případech nutné zvolit specifický postup ocenění pozemků, který bude vhodný pro konkrétní projekt.

Jiří Štádler v odborném článku publikovaném na internetovém portálu epravo.cz analyzuje problematiku obvyklé ceny a tržní hodnoty, včetně povinností při ocenění majetku hlavního města Prahy podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.