Nová právní úprava nemovitostního práva účinná od 1. ledna 2014, obsažená v tzv. novém občanském zákoníku, znovu zavádí jako zvláštní věcné právo historicky známý právní institut tzv. práva stavby (typický např. pro Německo, Rakousko a Švýcarsko) pro případ, kdy třetí osoba bude chtít zřídit na cizím pozemku stavbu. Hlavními motivy pro zřízení práva stavby budou – kromě neochoty prodat pozemek stavebníkovi – zřejmě důvody ekonomické, kdy zpravidla odpadá nezbytnost okamžité investice do koupě pozemku. Gabriel Achour publikoval odborný článek v časopise Statutární zástupce firmy, ve kterém analyzuje některé aspekty institutu práva stavby a jeho dopady v praxi.