Nová právní úprava nemovitostního práva účinná od 1. ledna 2014, obsažená v tzv. novém občanském zákoníku, znovu zavádí jako zvláštní věcné právo historicky známý právní institut tzv. práva stavby (typický např. pro Německo, Rakousko a Švýcarsko) pro případ, kdy třetí osoba bude chtít zřídit na cizím pozemku stavbu. Hlavními motivy pro zřízení práva stavby budou - kromě neochoty prodat pozemek stavebníkovi - zřejmě důvody ekonomické, kdy zpravidla odpadá nezbytnost okamžité investice do koupě pozemku. Nová právní úprava přinesla některé aplikační problémy a otázky. Gabriel Achour a Martin Pelikán publikovali společný odborný článek v BULLETINU ADVOKACIE, ve kterém analyzují institut práva stavby a zaměřují se na řešení praktických problémů.