Co je obsahem služebnosti, která práva a povinnosti spoluvytváří obsah služebnosti a její věcněprávní podstatu, a která z nich jsou naopak pouze obligační povahy. Jaká práva vlastně přecházejí ze služebnosti v případě převodu zatížené nemovité věci? Nad těmito zajímavými a aktuálními otázkami z praxe se zamýšlela Kristýna Zakouřilová ve svém odborném článku „Přechod práv a povinností ze služebnosti při změně osoby oprávněného či povinného“ publikovaném v odborném časopise Realitní magazín Asociace realitních kanceláří České republiky.