Mediace je jednou z alternativních metod řešení sporů ve vztahu ke klasickému soudnímu řízení. Její úloha v posledním období roste, a to i v oblasti ryze obchodních sporů. Mediace je strukturovaným procesem vyjednávání za účasti prostředníka - mediátora. Vybrané aktuální otázky mediace analyzuje zapsaná mediátorka Monika Selvičková v odborném článku publikovaném v EPRAVO.CZ Magazine.