Mnoho transakcí uzavíraných hlavním městem Prahou (ale i ostatními městy a obcemi) řeší velmi složité právní vztahy, kde je nezbytné poměřovat různé zájmy a kdy je nezbytné činit zásadní kompromisy. Ne vždy je možné přesně určit, které řešení je v danou chvíli nejvýhodnější. Výhodnost řešení se navíc často mění  v čase. Určité řešení, které je momentálně výhodné, nemusí být vždy výhodné z dlouhodobého pohledu. V mnoha ohledech může hlavní město Praha (ale i jiné města a obce) upřednostňovat i jiné důležité zájmy, než jsou čistě zájmy ekonomické. Jde typicky o případy, kdy dochází k narovnání vztahů z historických smluv, nebo kdy se odpouští určitá část plnění (typicky při směně pozemků v rámci budování dopravní infrastruktury) nebo kdy z pohledu rozvoje určité lokality je preferováno řešení, které sice omezuje investora (a tedy i celkový ekonomický přínos pro město či obec), avšak z pohledu urbanistického řešení přináší jiné důležité hodnoty do území. 

Nad těmito zajímavými a aktuálními otázkami z praxe se zamýšlel Gabriel Achour v rámci sekce FOCUS v příspěvku " Tzv. jiný důležitý zájem při nakládání s majetkem hlavního města Prahy ".

Příspěvek vydáváme rovněž jako samostatnou publikaci.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies