Viewpoint: Náhrada za vyvlastnění

Rozhodnutím Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 1291/2020, ze dne 28. 6. 2021 byla judikována možnost zahrnutí budoucího zhodnocení pozemku změnou územně plánovací dokumentace (územního plánu) jako faktoru navýšení obvyklé ceny ve znaleckém posudku pro účely vyvlastnění jako tzv. spekulativního aspektu.

Viewpoint: Dohody o narovnání z pohledu měst a obcí

Narovnání může být kvalitní alternativou k řešení sporů soudní cestou. Využitelné může být narovnání i ve vztazích mezi městy a obcemi a investory. K praktickému využití narovnání je třeba si uvědomit tři základní principy. Za prvé, cílem není zjistit pravdu, ale odstranit spornosti mezi stranami; otázka kdo má či nemá pravdu není předmětem narovnání. Za druhé, narovnáním sporný nebo pochybný závazek zanikne a nikdo už potom nebude moct s jistotou tvrdit, jak by dopadlo případné soudní řízení. A za třetí, kvalitní vyvážená dohoda o narovnání je v zásadě vždy lepší než mnohdy nepředvídatelný výsledek soudního řízení.

Achour & Partners

Vytváříme kolegiální a přátelské pracovní prostředí se silnou týmovou spoluprací, kde si zakládáme na otevřené a přímé komunikaci. Podporujeme vysokou míru kolegiality, snahu o neustálý růst a zdokonalování se, důvěru v sebe sama a v ostatní členy týmu.

Viewpoint: Veřejná podpora

Nedovolená veřejná podpora je aktuálním tématem, které se týká nejen státu, měst a obcí, ale v konečném důsledku i soukromých investorů. Nedovolená veřejná podpora může představovat významné riziko při nakládání s majetkem státu, měst a obcí a každá transakce těchto subjektů by měla být poměřována i pohledem práva veřejné podpory.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies