• Kompletní administrace veřejné zakázky pro Českou centrálu cestovního ruchu – CzechTourism - zadávací řízení na pronájem reklamních ploch v rámci výstavy EXPO 2015 v Milánu.
  • §  Kompletní administrace veřejné zakázky pro Českou centrálu cestovního ruchu – CzechTourism - zadávací řízení na nákup vysílacího času v jednotlivých televizích v České republice a na Slovensku pro odvysílání reklamních sdělení.
  • §  Kompletní administrace veřejné zakázky pro Českou centrálu cestovního ruchu – CzechTourism - otevřené nadlimitní řízení na organizace press tripů pro zahraniční novináře v rámci projektu Zvýšení povědomí o atraktivitách regionů České republiky s cílem zvýšení návštěvnosti.