• Právní poradenství společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, v souvislosti s implementací zákona o obchodních korporacích.