• Právní zastupování mezinárodní stavební společnosti ve sporu s General Electric Corporation ohledně nároků vyplývajících z tvrzených vad díla.