• Právní poradenství pro Ministerstvo financí České republiky v souvislosti s programem Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady a jeho posouzení z hlediska práva veřejné podpory.