•  Právní poradenství pro sektorového zadavatele v souvislosti s narovnáním sporných otázek kupní smlouvy v celkové hodnotě 3,5 mld. Kč, včetně otázky inflačního navýšení a uplatňování smluvních pokut.
  • §  Právní zastupování mezinárodní stavební společnosti před Mezinárodním rozhodčím soudem Hospodářské komory Rakouska (Internationales Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Österreich) ohledně nároků vyplývajících z výstavby administrativní budovy LIGHTHOUSE v Praze.
  • §  Právní zastupování členů orgánů jedné z největších českých společností působící v oblasti energetiky proti žalobě kvalifikovaného akcionáře ve věci nároků vyplývajících z tvrzeného porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, včetně podání dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky.
  • §  Zastupování významného statutárního města proti tvrzeným nárokům developera vyplývajícím ze zmařeného projektu výstavby obchodního, administrativního a společenského centra.