• Právní poradenství významnému sektorovému zadavateli v souvislosti s veřejnou zakázkou na nákup kolejových vozidel v hodnotě 3,5 mld. Kč.
  • Kompletní administrace nadlimitních veřejných zakázek pro významného veřejného zadavatele v oblasti meteorologie.
  • Právní zastupování významné městské části v Praze v souvislosti s revizí zadávacích řízení vztahujících se k veřejné zakázce výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostory a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb v hodnotě 1,2 mld. Kč.
  • Právní poradenství významnému sektorovému zadavateli v souvislosti s prodejem zbytného nemovitého majetku v hodnotě 850 mil. Kč.
  • Právní poradenství pro Městkou část Praha 13 v souvislosti s veřejnou zakázkou výstavba domu pro seniory.
  • Právní poradenství při přípravě vzorové zadávací dokumentace pro významného sektorového zadavatele v oblasti městské hromadné dopravy.