• Zastupování významné společnosti v oblasti ochrany osob a zabezpečení majetku při nastavení kompletní pracovněprávní agendy.
  • Právní poradenství významnému českému developerovi v souvislosti s vypracováním vzorové pracovněprávní dokumentace, včetně smluv pro management a vnitřních předpisů zaměstnavatele.
  • Právní poradenství významnému sektorovému zadavateli v souvislosti s posouzením odpovědnosti managementu a vedoucích zaměstnanců z realizovaných investičních transakcí.
  • Právní poradenství pro významného ruského výrobce vzduchotechniky v souvislosti s pracovněprávními předpisy České republiky včetně zaměstnávání cizinců na území České republiky.