Služebnost opory cizí stavby je starobylou služebností, která byla nově začleněna do zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předchozí občanský zákoník ji neupravoval (ačkoli nevylučoval možnost sjednání věcného břemene, které by služebnosti opory cizí stavby obsahově odpovídalo). Kristýna Zakouřilová shrnuje v odborném článku publikovaném na internetovém portálu EPRAVO.CZ hlavní atributy této služebnosti včetně možností jejího praktického využití.