Poslanecká sněmovna dne 6. března 2020 schválila návrh novely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Návrh novely reaguje na vývoj oceňovací praxe a zavádí definici tržní hodnoty.

Tržní hodnotou se rozumí odhadovaná částka, za kterou by měl být majetek (služba) směněn ke dni ocenění mezi prodávajícím a kupujícím v obchodním styku uskutečněným v souladu s tzv. principem tržního odstupu. Předpokladem tržního odstupu je směna mezi osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní vztah a jednají nezávisle. Dalším východiskem určení tržní hodnoty je informované a uvážlivé jednání stran.  Tržní hodnotou bude oceňován majetek (služba) tehdy, pokud nebude možné určit cenu obvyklou. Půjde zejména o případy, kdy nelze sjednanou kupní cenu obdobných věcí zjistit, ať již z důvodu jedinečnosti oceňovaného majetku (služby) nebo nedostatku potřebných údajů. Důvody pro nemožnost určení ceny obvyklé musejí být v samotném ocenění uvedeny. K určení tržní hodnoty bude proto docházet pouze v odůvodněných případech.

Návrh novely vedle výše uvedeného obsahuje i reakci na vývoj v oblasti věcných práv. Upravuje například náležitosti ocenění práva stavby, věcných břemen a vlivu zatížení z titulu věcných břemen či jiných práv.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies