Adriana Kolková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Před zahájením spolupráce s Achour & Partners dlouhodobě spolupracovala se Škoda Auto a. s., kde absolvovala stáž zaměřenou na občanské a obchodní právo v sektoru automotive a rovněž na právo duševního vlastnictví. Adriana získala rozsáhlé zkušenosti v oblasti práva duševního vlastnictví, včetně mezinárodní ochrany práv duševního vlastnictví.

Adriana se specializuje na právo občanské, především věcná práva, a na transakční právní poradenství v souvislosti s developerskou výstavbou a investicemi do infrastrukturních projektů. Adriana poskytuje rovněž právní poradenství v oblasti soudních sporů, včetně rozhodčího řízení a sporů s mezinárodním prvkem. Adriana se ve své praxi rovněž zabývá problematikou veřejných zakázek, zejména koncesí.