Natálie Nová je studentkou Střední odborné školy pro administrativu Evropské Unie se zaměřením na právní administrativu.

Během studia absolvovala praxi u Policie České republiky. Natálie se ve své praxi zabývá, mimo jiné, i rešeršní činností rozhodnutí orgánů Evropské unie včetně připravované legislativy a rovněž problematikou strukturálních a investičních fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova).