Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal informační list k výkladu § 19 zákona č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění. Podle § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže orgán veřejné správy nesmí při výkonu veřejné moci bez ospravedlnitelných důvodů narušit hospodářskou soutěž zejména tím, že (a) zvýhodní určitého soutěžitele nebo skupinu soutěžitelů, (b) vyloučí určitého soutěžitele nebo skupinu soutěžitelů z hospodářské soutěže, nebo (c) vyloučí soutěž na relevantním trhu.

V informačním listu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozebírá současnou podobu právní úpravy a vysvětluje, jaké změny by měla přinést navrhovaná novelizace. Zásadní bude například možnost ukončovat správní řízení na základě přijetí závazků zajišťujících obnovení soutěžního prostředí ze strany účastníka řízení.

Naprostá většina doposud řešených případů z této oblasti se týkala obecně závazných vyhlášek obcí regulujících hazardní hry. Právě této problematice je v informačním listu věnována značná pozornost. Popsány jsou nejvýznamnější případy a také judikáty správních soudů a nálezy Ústavního soudu České republiky, které potvrdily správnost rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rovněž v informačním listu shrnuje, čeho by se měly orgány veřejné správy vyvarovat, aby soutěžní prostředí nenarušovaly.

Vydaný informační list obsahuje také další případy, které Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s možným porušením § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže řešil a které nespadají do oblasti loterijních vyhlášek.

Text informačního listu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže lze nalézt na tomto odkazu: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/3472-informacni-list-k-problematice-protisoutezniho-jednani-organu-verejne-spravy.html

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies