Institut převzetí majetku byl v minulosti již několikrát označen za riziko při převodech vlastnického práva k nemovitým věcem. Současně s tím bylo konstatováno, že je jen otázkou času, než si institutu převzetí majetku jednotliví věřitelé všimnou, a začnou jej naplno využívat jako nástroje k vydobytí svých pohledávek. Anna Rozmánková upozorňuje v odborném článku publikovaném v EPRAVO.CZ Magazine nejenom na přetrvávající výkladové obtíže, ale i na možné negativní dopady institutu převzetí majetku na nemovitostní transakce, když tyto dopady jsou již nyní patrné a v praxi reálně narůstají.