Jiří Štádler publikoval odborný článek Zákaz zcizení a zatížení nemovité věci na internetovém portálu EPRAVO.CZ. I přes již několikaletou existenci možnosti sjednání věcněprávního zákazu zcizení a zatížení nemovité věci se stále můžeme setkat s jeho problematickým výkladem a to zejména z hlediska obsahu zákazu zcizení a zatížení a výkonu souvisejících práv (zejména zástavního práva). Publikovaný článek se zaměřuje jak na vysvětlení obecného rámce právního institutu zákazu zcizení a zatížení, tak i na konkrétní vybrané problémy při jeho aplikaci.