Založení korporátní joint venture struktury mezi veřejným zadavatelem a soukromým investorem není nic neobvyklého, a může přinést mnoho pozitivních synergických efektů. Taková struktura má zpravidla formu akciové společnosti, lze si představit i společnost s ručením omezeným. Gabriel Achour analyzuje v odborném článku pro EPRAVO.CZ Magazine proces vzniku joint venture a jeho následné fungování z pohledu zadávání veřejných zakázek.