S účinností od 1. 10. 2021 byly novelou vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby nově stanoveny podmínky pro vybudování minimálního počtu dobíjecích stanic pro elektromobily a pro stavební přípravu eventuálního rozšíření dobíjecích stanic i pro další parkovací stání. Vyhláška tak reaguje na dlouhodobý trend zvýšené podpory elektromobility. Stavbami, kterých se změna dotkla jsou ty, které mají více než 10 parkovacích stání (ať již umístěných uvnitř budovy nebo fyzicky sousedících s budovou). Staveb malých se regulace tohoto typu (prozatím) netýká.

U staveb pro bydlení (typicky bytové domy) vyhláška vyžaduje instalaci kabelovodů (stavební přípravu) pro budoucí možnost umístění dobíjecích stanic, a to pro každé parkovací místo. To platí i v případě rekonstrukce, která se dotkne i parkoviště nebo elektroinstalace parkoviště.

U staveb jiných (obchodní centra, sportovní, průmyslové areály aj.) vyhláška vyžaduje instalaci jedné dobíjecí stanice a kabelovodů (stavební přípravu) pro budoucí možnost umístění dobíjecích stanic, a to minimálně pro každé páté parkovací místo. To platí i v případě rekonstrukce, která se dotkne i parkoviště nebo elektroinstalace parkoviště.

Výše uvedená povinnost neplatí u rekonstrukcí, v rámci kterých by náklady na vybudování výše uvedených opatření měly přesáhnout 7 % rozpočtových nákladů na rekonstrukci celé budovy vč. parkoviště.

Vyhláška implementovala příslušnou směrnici EU, avšak nevyužila všech možných výjimek z této směrnice a z výše uvedených povinností nevyjmula stavby jiné než pro bydlení, které vlastní a užívají malé a střední podniky. Z vyhlášky je patrná zejména snaha do budoucna plně zajistit možnost dobíjení elektromobilů v bytových domech. Právě tam bude docházet k největší činnosti dobíjení elektroaut, a to zejména v době pracovního klidu.

Vzhledem ke skutečnosti, že vyhláška zatím stanoví relativně menší požadavky na počet dobíjecích stanic (ty zatím povinně jen u staveb jiných než pro bydlení), ale velké požadavky na stavební připravenost pro jejich budoucí umístění, nechává tím nutný časový prostor pro posílení distribuční sítě elektrické energie.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies