Ministerstvo spravedlnosti zpřístupnilo novou databázi na adrese https://rozhodnuti.justice.cz/soudnirozhodnuti, ve které mají být zveřejňovány pravomocné rozhodnutí okresních a krajských soudů. Program byl zatím spuštěn ve zkušebním provozu ve spolupráci s vybranými soudy a první vlna zveřejnění většího množství soudních rozhodnutí se očekává začátkem roku 2021.

V databázi mají být zveřejňovány zejména rozhodnutí z civilní agendy a rozhodnutí o vybraných trestných činech (spojených s úplatkářstvím). Databáze počítá se zveřejňováním zejména rozsudků a usnesení. Naopak by v ní neměly být podle ministerstva spravedlnosti zveřejňovány platební rozkazy; elektronické platební rozkazy; evropské platební rozkazy; směnečné a šekové platební rozkazy; trestní příkazy; rozhodnutí neobsahující v souladu s příslušnými procesními předpisy odůvodnění; rozsudky pro uznání; rozsudky pro zmeškání; rozhodnutí o schválení smíru a rozhodnutí ve věcech rozvodu manželství bez zjišťování příčin rozvratu (tzv. nesporný rozvod).

Osobní data účastníků řízení by měla být vždy anonymizována. V rámci zkušebního provozu jsou současně u některých rozsudků anonymizovány i částky, které jsou účastníci povinni zaplatit, a data jejich splatnosti. Hlavním přínosem zveřejňování rozhodnutí okresních a krajských soudů tak bude ve zveřejňování právní argumentace soudů a posílení právní jistoty ve vztahu k předvídatelnosti soudních rozhodnutí.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies