Advokátní kancelář ACHOUR & PARTNERS poskytla právní služby významnému veřejnému investorovi v souvislosti s úvodní fází přípravy výstavby školského zařízení s plánovanými investičními náklady ve výši cca 1 mld. Kč bez daně z přidané hodnoty.

V rámci transakce jsme byli odpovědni za vypracování kompletní smluvní dokumentace, včetně smlouvy o dílo, na základě které dojde k vytvoření kompletní projektové dokumentace a návrhu interiéru, vytvoření informačního modelu stavby metodou BIM, provedení inženýrské činnosti a autorského dozoru.

V rámci transakce byly, mimo jiné, řešeny:

  • otázky přiměřenosti zajišťovacích instrumentů, např.  zda a jak nastavit zádržné/bankovní záruky, jaká výše pojištění je přiměřená ve vztahu k architektům, jak správně nastavit smluvní pokuty a jejich výši (včetně limitace celkové výše smluvních pokut); 
  • možnosti předčasného ukončení smlouvy a s tím spojené důsledky (licence, vypořádání ceny, převzetí zakázky třetí osobou, cena nedokončeného díla při ukončení smlouvy bez udání důvodu nebo v případě odstoupení apod.); 
  • otázky rozdělení odpovědnosti mezi zhotovitele a objednatele, pojištění, vyloučení garance zadání celého plnění;
  • odpovědnost za vady a záruka za jakost;
  • akceptační procedury a akceptační řízení; 
  • otázky garance dodržení plánovaných investičních nákladů stavby, způsob určení výše investičních nákladů stavby, jejich závaznost a dopady případné změny investičních nákladů stavby; a
  • otázky zákonných omezení na straně objednatele.

Toto školské zařízení bude jedním z největších svého druhu v České republice.

Za ACHOUR & PARTNERS se na transakci podíleli Gabriel Achour a Adriana Vetenglová. 

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies