Advokátní kancelář ACHOUR & PARTNERS poskytla právní služby významnému veřejnému zadavateli v souvislosti s přípravou a vyjednáváním smluv o spolupráci a souvisejících smluvních dokumentů se soukromými investory ohledně spoluúčasti investorů na rozvoji dvou významných rozvojových lokalit dotčených připravovanými projekty. V souhrnu hodnota transakcí v rozsahu finančního a nefinančního plnění poskytovaného ze strany investorů ve prospěch veřejného zadavatele dosahovala přibližně částky ve výši 300 milionů korun českých.

V rámci transakcí byly řešeny, mimo jiné, parametry plnění investorů, podmínky jeho poskytnutí, a to včetně následků prodlení se splněním povinností investorů či následků nepřijetí změny územního plánu. Dále byly komplexně řešeny otázky jako např. základní parametry projektů (jako "regulativy" určující využití území), rozsah součinnosti smluvních stran v rámci dalšího rozvoje lokalit, včetně nastavení vhodného zajištění a utvrzení plnění povinností investorů.

Byly zohledňovány dopady dříve uzavřených smluv mezi smluvními stranami a následky nedodržení povinností z těchto smluv, včetně dopadů nové úpravy veřejného stavebního práva (kdy bylo nezbytné řešit řadu otázek spojených s dopady nového stavebního zákona, a to zejména s ohledem na skutečnost, že dosavadní nepojmenované smlouvy o spolupráci budou podle nového stavebního zákona uzavírány jako plánovací smlouvy s významnými právními dopady).

Byly rovněž zohledněny některé specifické postupy v souvislosti s poskytnutím nefinančního plnění, včetně otázek předání a převzetí nefinančního plnění, následků pro případ prodlení veřejného zadavatele s převzetím a podmínek uplatnění práv ze záruky za jakost více subjekty.

Na transakci se podíleli Gabriel Achour a Adriana Vetenglová.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies