Advokátní kancelář ACHOUR & PARTNERS poskytuje právní poradenství významnému statutárnímu městu při přípravě a vyjednávání smluvní dokumentace související s problematikou tzv. kontribucí poskytovaných ze strany soukromých investorů na rozvoj území dotčeného změnou územního plánu a výstavbou investičního záměru investora.

V souvislosti s transakcí jsou řešeny otázky jako základní parametry investičního záměru (jakožto "regulativy" určující využití území), parametry plnění a způsobu jeho poskytnutí (ve formě finančního příspěvku či věcného plnění), včetně nastavení vhodného zajištění povinností vyplývajících ze smlouvy o spolupráci, a to zejména s ohledem na vhodnost poskytnutí souběžného zajištění ve prospěch dvou subjektů (statutárního města a jeho městské části) či poskytnutí zajištění ve prospěch každého ze subjektů zvlášť. Dále jsou řešeny otázky jako např. rozsah součinnosti smluvních stran v rámci dalšího rozvoje lokality, řešení pro případ nepřijetí změny územního plánu, včetně úpravy povinností stran ve vztahu k uzavírání navazujících smluv o spolupráci týkajících se navazujících územních a stavebních řízení k investičnímu záměru.

V rámci transakce je nezbytné řešit řadu aktuálních právních otázek spojených s dopady nového stavebního zákona, a to zejména s ohledem na to, že dosavadní nepojmenované smlouvy o spolupráci budou podle nového stavebního zákona uzavírány jako plánovací smlouvy.

Za ACHOUR & PARTNERS se na transakci podílejí Gabriel Achour a Adriana Vetenglová.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies