Gabriel Achour

JUDr. Gabriel Achour

Kontakt

T   +420 270 006 111
E   gabriel.achour@achourpartners.com

Gabriel Achour vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a studoval na University of London.

Gabriel Achour absolvoval praxi u mezinárodní advokátní kanceláře a posléze působil jako vedoucí advokát přední české advokátní kanceláře Glatzová & Co.

Gabriel Achour se specializuje na fúze a akvizice, nemovitostní projekty včetně infrastrukturálních projektů, energetiku a dopravu. Gabriel Achour získal rozsáhlé odborné zkušenosti v mezinárodních transakcí a působil jako právní poradce na celé řadě významných transakcí realizovaných v uplynulých letech v České republice v rámci privatizace a při akvizicích významných českých průmyslových a energetických podniků. Gabriel poskytuje právní poradenství ve významných tuzemských a mezinárodních projektech v oblasti nemovitostí a stavebnictví včetně výstavby a realizace investičních celků v oblasti dopravní infrastruktury a energetiky, residenčních developerských projektů a projektů rozsáhlých nákupních center. Gabriel Achour má rozsáhlé zkušenosti v oblasti financování a vedení sporů a mezinárodního rozhodčího řízení, účastnil se projektů tvorby standardní bankovní dokumentace pro významné české banky včetně přípravy komplexních úvěrových smluv a zajišťovací dokumentace.

Gabriel poskytuje právní poradenství v oblasti práv na ochranu osobnosti fyzické osoby a ochranu dobré pověsti osoby právnické a právní poradenství v oblasti tiskového práva, práva vysílacího, a médií veřejné služby.

Prestižní mezinárodní ratingové publikace doporučují Gabriela Achoura jako předního českého odborníka pro oblast nemovitostního práva. 

Gabriel je zapsaným advokátem u České advokátní komory, rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, rozhodcem Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno a členem správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

Gabriel je autorem řady odborných článků, je spoluautorem odborné publikace Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích vydané nakladatelstvím Key Publishing s.r.o. v roce 2015 a dále spoluautorem odborné publikace Financování developerských projektů vydané Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí v roce 2008.