Snažíme se o maximální sdílení interního know-how, a to ať už jde o vzorové smlouvy, memoranda a právní stanoviska či právní postupy.

Vytváříme interní vzorové smlouvy, které jsou průběžně revidovány a přizpůsobovány vývoji judikatury a novým poznatkům. Průběžně monitorujeme aktuální judikaturu a analyzujeme legislativní proces. Rovněž interně sdílíme know-how z absolvovaných školení či workshopů. V rámci právních analýz naši kolegové připravují modelové případy, na kterých detailně řeší komplikované právní situace. Advokátním koncipientům rovněž umožňujeme osobní účast na soudních a dalších ústních jednáních, včetně jednání s klienty.