Nejvyšší soud České republiky ("Nejvyšší soud") se v rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 108/2020, ze dne 27. 10. 2021 zabýval případem, kdy na internetových stránkách provozovaných obchodní společností byl zveřejněn článek, jehož autorem byl žalovaný (fyzická osoba), ve kterém bylo mimo jiné uvedeno, že žalobce "přihrál řadu investic z kasy města" pro firmu svých rodinných příslušníků. Žalobce i žalovaný byli v době zveřejnění článku členy zastupitelstva města.

Soud prvního stupně žalovanému uložil povinnost zveřejnit omluvu na internetových stránkách a zaslat ji žalobci. Odvolací soud po odvolání žalovaného změnil rozsudek soudu prvního stupně. Žalobu zamítl z důvodu nedostatku pasivní legitimace žalovaného. Podle odvolacího soudu nese odpovědnost za internetové stránky, na kterých byl článek zveřejněn, obchodní společnost je provozující (nikoli autor jako fyzická osoba).

Nejvyšší soud posoudil dovolání podané žalobcem jako důvodné. Podle Nejvyššího soudu bylo prostřednictvím článku žalovaného zasaženo do osobnosti člověka ve smyslu § 2910 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění ("Občanský zákoník"). Žalovaný jako autor článku (jako fyzická osoba) nese občanskoprávní odpovědnost za výroky v něm zmíněné.

Výlučnou odpovědnost provozovatele internetových stránek za zveřejněný článek nelze dovodit z žádného právního předpisu, avšak provozovatel internetových stránek by mohl odpovídat za neoprávněný zásah do osobnosti člověka vedle žalovaného (autora jako fyzické osoby).

Případ by bylo možné hodnotit rozdílně, pokud by žalovaný autor článku byl zaměstnancem provozovatele internetových stránek. Na tuto situaci by dopadalo ustanovení § 2914 Občanského zákoníku, podle kterého ten, kdo při své činnosti použije zaměstnance, nahradí škodu jím způsobenou, jako by ji způsobil sám.

Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil, neboť závěr o nedostatku pasivní legitimace na straně žalovaného shledal jako nesprávný či přinejmenším jako předčasný, jelikož ze skutkových zjištění z předešlých řízení není patrné, zdali byl článek žalovaným napsán jako zaměstnancem provozovatele internetových stránek či zdali mu jej pouze nabídl ke zveřejnění.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies