•  Právní poradenství pro Českou centrálu cestovního ruchu – CzechTourism v souvislosti s komunikační kampaní České republiky pod značkou Česko – země příběhů na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015.
  • Právní poradenství pro Českou centrálu cestovního ruchu – CzechTourism v souvislosti s nákupem vysílacího času v jednotlivých televizích v České republice a Slovenské republice pro odvysílání reklamních sdělení.