• Právní poradenství evropskému maloobchodnímu řetězci Lidl v souvislosti s uzavíráním smluv s výkonnými umělci zejména pro oblast rozhlasových a televizních spotů nebo jiných obdobných záznamů.
  • Právní poradenství evropskému maloobchodnímu řetězci Lidl v souvislosti s marketingovými a komunikačními kampaněmi v České republice a v zahraničí zaměřenými na celkovou podporu podnikatelské činnosti řetězce, včetně právního rámce vytvoření reklamních spotů, obrazových a zvukových záznamů a ostatních komunikačních prostředků, a s realizační částí kampaní prostřednictvím médií a další spolupráce s výkonnými umělci.