Právní poradenství společnosti Centrum Palmovka, a.s., k možnostem nakládání s autorskými právy k projektové dokumentaci v souvislosti s výstavbou projektu Centrum Nová Palmovka.

Právní poradenství významnému sektorovému zadavateli v souvislosti s posuzováním smluv na pronájem reklamních ploch na území hlavního města Prahy.

Komplexní právní audit licenčních smluv filmové distribuční společnosti v souvislosti se vstupem investora do společnosti.

Právní poradenství vydavateli odborné literatury v souvislosti s přípravou vzorových licenčních smluv.

Právní poradenství významnému sektorovému zadavateli při posouzení nakládání s počítačovými programy v dopravních prostředcích.