Krajský soud v Brně se v souvislosti s žalobou dodavatele proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské ("ÚOHS") soutěže dotazoval Soudního dvora Evropské unie ("SDEU"), zda je v souladu s evropskými zadávacími směrnicemi, když česká právní úprava umožňuje zadavateli uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku v mezidobí mezi pravomocným rozhodnutím předsedy ÚOHS a před podáním žaloby proti tomuto rozhodnutí ke správnímu soudu.

Z článku 2 odst. 3 směrnice 89/665 vyplývá, že pokud orgán prvního stupně, který je nezávislý na veřejném zadavateli, přezkoumává rozhodnutí o zadání zakázky (v české právní úpravě rozhodnutí o výběru), nemůže veřejný zadavatel uzavřít smlouvu na tuto zakázku dříve, než tento orgán prvního stupně rozhodne buď o návrhu na předběžné opatření, nebo o návrhu na přezkum.

SDEU ve svém rozsudku konstatoval, že není relevantní, zda je přezkumný orgán soudem nebo se jedná o správní úřad. Uvedené ustanovení pouze vyžaduje, aby byl onen orgán nezávislý na veřejném zadavateli, nijak z něj nevyplývá, že tento orgán musí být soudem. Členské státy mají pravomoc svěřit přezkum veřejných zakázek orgánům, které nemají charakter soudního tělesa. V tomto případě pak mají členské státy povinnost zajistit, aby domnělé vady při výkonu svěřených pravomocí tohoto orgánu podléhaly soudnímu přezkumu.

V posuzované věci se jednalo o otázku, zda může zadavatel uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku, pokud její zadání bylo předmětem přezkumu před ÚOHS, již po nabytí právní moci rozhodnutí ÚOHS, nebo zda by mělo být uzavření smlouvy zablokováno až do doby, než o věci pravomocně rozhodne správní soud. SDEU objasnil, že ÚOHS je přezkumným orgánem, který odpovídá požadavkům směrnice, a po jeho pravomocném rozhodnutí ve věci výběru dodavatele již není podle evropské úpravy nutno automaticky blokovat zadavatele při uzavření smlouvy na veřejnou zakázku.

Odkaz na kompletní znění rozsudku SDEU naleznete na tomto odkazu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62022CJ0303

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies