Vytváříme kolegiální a přátelské pracovní prostředí se silnou týmovou spoluprací, kde si zakládáme na otevřené a přímé komunikaci. Podporujeme vysokou míru kolegiality, snahu o neustálý růst a zdokonalování se, důvěru v sebe sama a v ostatní členy týmu.