Narovnání může být kvalitní alternativou k řešení sporů soudní cestou. Využitelné může být narovnání i ve vztazích mezi městy a obcemi a investory. K praktickému využití narovnání je třeba si uvědomit tři základní principy. Za prvé, cílem není zjistit pravdu, ale odstranit spornosti mezi stranami; otázka kdo má či nemá pravdu není předmětem narovnání. Za druhé, narovnáním sporný nebo pochybný závazek zanikne a nikdo už potom nebude moct s jistotou tvrdit, jak by dopadlo případné soudní řízení. A za třetí, kvalitní vyvážená dohoda o narovnání je v zásadě vždy lepší než mnohdy nepředvídatelný výsledek soudního řízení.