Nedovolená veřejná podpora je aktuálním tématem, které se týká nejen státu, měst a obcí, ale v konečném důsledku i soukromých investorů. Nedovolená veřejná podpora může představovat významné riziko při nakládání s majetkem státu, měst a obcí a každá transakce těchto subjektů by měla být poměřována i pohledem práva veřejné podpory.