• Focus

  Tzv. jiný důležitý zájem při nakládání
  s majetkem hlavního města Prahy

  Hlavní město Praha může nakládat s majetkem i méně výhodněji, je-li taková dispozice obhajitelná důvody hodnými zvláštního zřetele a může upřednostnit rovněž další důležité zájmy. Tento postup však musí být zdůvodněn.

 • Focus

  Prohlášení a ujištění
  v akvizičních transakcích

  Prohlášení a ujištění jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů v transakcích, ať již akvizičních či zajišťovacích. Přesto právní povaha prohlášení a ujištění není zcela jednoznačná.

 • Focus

  Dieselgate

  Podle Nejvyššího soudu České republiky jsou české soudy podle článku 7 odst. 2 nařízení Brusel I bis mezinárodně příslušné rozhodnout ve věci náhrady nemajetkové újmy, která měla být způsobena nekalosoutěžním jednáním VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT v podobě protiprávního vybavení vozidla softwarem umožňujícím manipulovat s emisemi.

 • Focus

  Klimatická žaloba

  Soudní řízení za účelem stanovení povinnosti státu přijmout dostatečná opatření ke snižování emisí skleníkových plynů je velmi aktuálním právním tématem dotýkajícím se v širších souvislostech i průmyslu a obchodu. Aktuálně bude rozhodovat Městský soud v Praze o správní žalobě podané spolkem Klimatická žaloba ČR proti Vládě České republiky a jejím ministerstvům. Výsledek řízení může mít dalekosáhlé důsledky.

 • Focus

  Veřejná podpora

  Nedovolená veřejná podpora je aktuálním tématem, které se týká nejen státu, měst a obcí, ale v konečném důsledku i soukromých investorů. Nedovolená veřejná podpora může představovat významné riziko při nakládání s majetkem státu, měst a obcí a každá transakce těchto subjektů by měla být poměřována i pohledem práva veřejné podpory.

Kariéra

Hledáme opravdové talenty

Nabízíme talentovaným právníkům příležitost podílet se na významných transakcích. Číst více

O nás

Hledáme pragmatická řešení

Poskytujeme právní služby jak českým, tak nadnárodním společnostem ze všech oblastí průmyslu a obchodu. Mezi naše klienty se řadí jak velké mezinárodní korporace, tak střední a menší podnikatelské subjekty, veřejný sektor a soukromí investoři.