• Focus

  Transakční praxe:
  Veřejné zakázky a korporátní akvizice

  Volba zadávacího řízení pro korporátní akvizici ve smyslu
  rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 139/2020 – 125

 • Focus

  Transakční praxe: Omezení zcizení nemovitých věcí
  ve vlastnictví investorů ze strany měst a obcí

  V mnoha recentních nemovitostních transakcích se města či obce snaží prosazovat
  omezení převodu nemovitých věcí ve vlastnictví investorů na třetí osoby,
  případně zcela vyloučit takový převod (resp. zcizení).

 • Focus

  Podpis změnového listu neoprávněným zaměstnancem objednatele

  Jedním z častých problémů ve výstavbě bývá překročení zákonného
  zástupčího oprávnění, kdy určité dokumenty (např. změnové listy) v rámci
  smluvního procesu založeného konkrétní smlouvou, nejčastěji smlouvou o dílo
  či výstavbě, za některou ze stran podepíše jiná osoba,
  než je člen jejího statutárního orgánu.

 • Focus

  Transakční praxe: Právo stavby
  z pohledu vlastníka pozemků

  Právo stavby je v praxi užívaný právní nástroj, který opravňuje stavebníka k tomu,
  aby měl na cizím pozemku umístěnu stavbu. Stavba, kterou stavebník postaví na cizím
  pozemku na základě práva stavby, se však nestane součástí pozemku, ale nestává se ani samostatnou věcí.

 • Focus

  Transakční praxe: Stát jako nájemce a dopady ustanovení § 12a zákona o majetku ČR na jednání o obsahu smlouvy

  Hospodaření a nakládání s majetkem státu je regulováno
  zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
  vystupování v právních vztazích, v platném znění ("Zákon o majetku ČR").

Kariéra

Hledáme opravdové talenty

Nabízíme talentovaným právníkům příležitost podílet se na významných transakcích.
Číst více

O nás

Hledáme pragmatická řešení

Poskytujeme právní služby jak českým, tak nadnárodním společnostem ze všech oblastí průmyslu a obchodu. Mezi naše klienty se řadí jak velké mezinárodní korporace, tak střední a menší podnikatelské subjekty, veřejný sektor a soukromí investoři.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies