• Focus

  Transakční praxe: Omezení zcizení nemovitých věcí ve vlastnictví investorů ze strany měst a obcí

  V mnoha recentních nemovitostních transakcích se města či obce snaží prosazovat
  omezení převodu nemovitých věcí ve vlastnictví investorů na třetí osoby, případně zcela vyloučit takový převod (resp. zcizení).

 • Focus

  Transakční praxe: Vliv stavebního a technického stavu nedokončené budovy na smluvní úpravu odpovědnosti nového zhotovitele za vady v rámci dostavby

  Smlouvy o dílo, v rámci, kterých dochází k dostavbě (či dostavbě a transformaci) existující rozestavěné a nedokončené budovy, přinášejí mnoho praktických problémů, které je nezbytné ve smluvní dokumentaci řešit. Jedním z problémových okruhů je rovněž odpovědnost zhotovitele za stávající stav rozestavěné budovy.

 • Focus

  Právo Evropské unie: Budoucí prodej pozemků ve vlastnictví měst za pevnou cenu z pohledu nedovolené veřejné podpory.

 • Focus

  Transakční praxe: Města a architekti (složité hledání smluvních standardů

  V současné době probíhá v některých statutárních městech poměrně intenzivní diskuse o tom, co je a co není standardem smluv mezi městy (a obcemi) na jedné straně (jako veřejnými zadavateli, resp. objednateli díla) a architekty na straně druhé (jako zhotoviteli), a to často v návaznosti na výsledky veřejných architektonických soutěží. Předmětem diskuse je obsah smluvních ujednání, resp. stanovení standardu práv a povinností stran.

 • Focus

  Podpis změnového listu neoprávněným zaměstnancem objednatele

  Jedním z častých problémů ve výstavbě bývá překročení zákonného
  zástupčího oprávnění, kdy určité dokumenty (např. změnové listy) v rámci
  smluvního procesu založeného konkrétní smlouvou, nejčastěji smlouvou o dílo
  či výstavbě, za některou ze stran podepíše jiná osoba,
  než je člen jejího statutárního orgánu.

O nás

Hledáme pragmatická řešení

Poskytujeme právní služby jak českým, tak nadnárodním společnostem ze všech oblastí průmyslu a obchodu. Mezi naše klienty se řadí jak velké mezinárodní korporace, tak střední a menší podnikatelské subjekty, veřejný sektor a soukromí investoři.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies