Převod práv a povinností z veřejnoprávních povolení

Pod pojem veřejnoprávního povolení můžeme řadit rozsáhlou škálu úkonů orgánů veřejné moci, označovaných jako úřední povolení, oprávnění, souhlas atd. Pod

Číst více

Transakční praxe: Volba zadávacího řízení pro korporátní akvizici ve smyslu rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 139/2020 – 125

ZZVZ neupravuje zadávací řízení, které by bylo plně vhodné pro korporátní akvizici (zejména v případě, kdy má zadavatel zájem o konkrétní

Číst více

Klimatická žaloba: Podle rozhodnutí Městského soudu v Praze musí Česká republika zpřísnit opatření, která slouží ke zmírnění či zpomalení změny klimatu

Městský soud v Praze ve svém rozhodnutí konstatoval, že kroky, které Česká republika podniká ve snižování emisí a zmírňování klimatické změny, nejsou

Číst více

Transakční praxe: Postoupení smlouvy

Postoupením smlouvy tak fakticky dochází ke změně strany závazkového právního vztahu založeného postupovanou smlouvou a k právnímu nástupnictví postupníka (jako nové

Číst více

Věcná práva: Právo stavby

Právo stavby je věcné právo s povahou nemovité věci a stává se samostatným právním titulem pro právo zřídit stavbu na cizím

Číst více

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies