Dohody o narovnání z pohledu povinnosti péče řádného hospodáře členů orgánů měst a obcí

Péče řádného hospodáře se obecně vztahuje na všechny členy volených orgánů (tedy jak na statutární orgány obchodních společností, tak i

Číst více

Význam judikatury (ustálené rozhodovací praxe) v českém právním řádu

Aby se soudní rozhodnutí stalo judikátem, musí být publikováno (všeobecná dostupnost) a svým významem musí přesahovat případ, o kterém je

Číst více

Transakční praxe: Realizace výstavby v případě veřejnoprávních povolení vydaných ve prospěch třetí osoby

Územní rozhodnutí a stavební povolení jsou tzv. rozhodnutími in rem (rozhodnutí, jejichž předmětem je věc), která jsou vázaná ke konkrétní

Číst více

Transakční praxe: Rozdělení odštěpením

V projektu rozdělení musí rozdělovaná společnost určit, jaký její majetek a jaké její dluhy přechází na nástupnickou společnost a kteří

Číst více

Péče řádného hospodáře: Podstata a specifika ve vztahu k městským servisním společnostem ve smyslu rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 10. 2021, sp. zn. 8 Cmo 113/2021

Obecně je péče řádného hospodáře zakotvena v § 159 odst. 1 Občanského zákoníku, a to tak, že „kdo přijme funkci

Číst více

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies