• Focus

  Transakční praxe:
  Veřejné zakázky a korporátní akvizice

  Volba zadávacího řízení pro korporátní akvizici ve smyslu
  rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 139/2020 – 125

 • Focus

  Transakční praxe: Právo stavby
  z pohledu vlastníka pozemků

  Právo stavby je v praxi užívaný právní nástroj, který opravňuje stavebníka k tomu,
  aby měl na cizím pozemku umístěnu stavbu. Stavba, kterou stavebník postaví na cizím
  pozemku na základě práva stavby, se však nestane součástí pozemku, ale nestává se ani samostatnou věcí.

 • Focus

  Stavební právo: Souhlas vlastníka
  pozemku či stavby dotčené zamýšleným
  stavebním záměrem jiné osoby
  podle § 184a Stavebního zákona

 • Focus

  Zajištění věřitelovy pohledávky
  zajišťovacím převodem práva

  Zajišťovací převod práva je druhem věcného zajištění, kdy se svou povahou blíží zástavnímu právu, ovšem oproti zástavnímu právu je více zjednodušený a méně formální.

 • Focus

  Transakční praxe: Stát jako nájemce a dopady ustanovení § 12a zákona o majetku ČR na jednání o obsahu smlouvy

  Hospodaření a nakládání s majetkem státu je regulováno
  zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
  vystupování v právních vztazích, v platném znění ("Zákon o majetku ČR").

Kariéra

Hledáme opravdové talenty

Nabízíme talentovaným právníkům příležitost podílet se na významných transakcích.
Číst více

O nás

Hledáme pragmatická řešení

Poskytujeme právní služby jak českým, tak nadnárodním společnostem ze všech oblastí průmyslu a obchodu. Mezi naše klienty se řadí jak velké mezinárodní korporace, tak střední a menší podnikatelské subjekty, veřejný sektor a soukromí investoři.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies