Achour & Partners je nezávislou českou advokátní kanceláří se silným transakčním know-how zaměřující se zejména na transakční právní poradenství v regionu střední a východní Evropy. Naši právníci jsou hodnoceni jako přední odborníci na trhu. Spojujeme dlouholeté
zkušenosti z mezinárodních transakcí se špičkovou znalostí
českého práva a trhu.

Achour & Partners poskytuje komplexní právní služby českým a
nadnárodním společnostem ve všech aspektech jejich podnikání
v regionu střední a východní Evropy.

Emea recommended lawyer
Chambers 2016
PRF2015