Publikace


18.12.2014Limity náhrady újmy podle občanského zákoníku ›MARTIN PELIKÁN PRO ČASOPIS REKODIFIKACE & PRAXE
10.12.2014Smluvní pokuta ›GABRIEL ACHOUR A MARTIN PELIKÁN
26.08.2014Vyvarujte se častých pochybení ve smlouvách ›MARTIN PELIKÁN PRO ČASOPIS STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE FIRMY
24.06.2014Právo stavby optikou nového občanského zákoníku ›GABRIEL ACHOUR PRO ČASOPIS STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE FIRMY
24.04.2014Veřejné zakázky - Soutěžení zvláště složitých plnění ve veřejných zakázkách ›ANDREA SCHELLEOVÁ PRO ČASOPIS VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Č.1